Tworzenie rzeczywistości ~ Manifesting your reality ~ Oczyszczanie ~ Aura cleansing - Daily practice

 

Nowy kolektyw, najtrudniesza bariera w manifestacji, skuteczna transformacja zazdrości i samotności https://youtu.be/OkW2BQxe5lI

Ultimate transforming energies such as jealousy, loneliness, and the worse challenge in co-creating https://youtu.be/vmunx6XE-PE


Przesilenie 21.12, wymiary bycia, manifestujemy kim jesteśmy, nie co chcemy, zastąp co odeszło nowym https://youtu.be/oWcYAPTeELUAltered states of consciousness enhanced through the 21st of December, more co-creating tips https://youtu.be/5cJgdmPrO-YPrzyspieszone manifestowanie rzeczywistosci - przepis https://youtu.be/x4LJqfvygZY


The process of creating what you want - a quick recipe https://youtu.be/zeVLZSkcl9QSposoby na wroga na zewnątrz i wewnątrz - traumy blokujące manifestację = kreację https://youtu.be/a3MHjwomAjs


An enemy in and outside of us - Responding to traumas telling you that you wasted your lifetime https://youtu.be/RUxyOOXJSx8Odpowiedź na apel - Niech moc bedzie z Wami - Światło z serca

https://youtu.be/HAj-em1eDf8


An idea for spreading the light from the heart to the world - please pass to other influencers https://youtu.be/QMCNU-Rmo64

Złoty środek w nas - korelacja widzenia wcieleń z jakością życia - wykorzystanie ról w nas https://youtu.be/69A5HeBZaJs
The golden middle - Balancing in chaos out and within, life quality now, and reincarnation roles https://youtu.be/kPyI_iMcj2MCo-creating your reality in a solid way - Take into account all the components

https://youtu.be/FmEZF782OBw


Ułuda tworzenia a harmonia współtworzenia - Jak solidnie współdziałać z uniwersum - trzecie drzwi https://youtu.be/Br_22cOBowg
Make a wish - Pomyśl życzenie i działaj nie działając - Niech Wam się spełnia co najlepsze! https://youtu.be/diknJpZ8yjE


Energia wnętrza: ujarzmianie przestrzeni osobistej w miejscu zamieszkania i dla Was podziekowania https://youtube/tMQtb6XFMB8

The taming of your personal living space, and special thanks to all of you

https://youtu.be/ntNp_3RfKnY

Zamień frustrację w sprzymierzeńca- trzy reakcje - czy mamy wybór? Jak? Małe i duże frustracje

https://youtu.be/EcsfasdUXM4

Change the frustration into an ally - Three reactions - Can we choose? How? - Our mental rehearsing https://youtu.be/vyCcb4Vut_M

Oczyszczanie na każdym poziomie - Jak, kiedy, czym - czyli po kolei https://youtu.be/sClIlDHIB00

Aura cleansing - How and how often - quick remedies for you and your space https://youtu.be/D4nSRy2IIXc

Co nami porusza /What moves you? - Spróbuj, jeśli masz ochotę - jak wsłuchać się w siebie (intuicja) https://youtu.be/l2A4m_VX6bs

Odpoczywać? A co to znaczy? Jak odpoczywacie? - Odpoczynek czy inspiracja (energia życiowa)?https://youtu.be/VMprbsUWed8

To rest or not to rest? What does it mean? How do you rest? Resting or getting inspired (energized)?https://youtu.be/VeX9hSwBYpc

Święty Antoni od zagubionych rzeczy - inni święci - do kogo i jak się zwracać https://youtu.be/KlIcqlYIS1c

Saint Anthony helps you find what you lost - others saints and how to call them https://youtu.be/v3uNDIn3phk

Mieć opinię a być opinią - nasze i innych intencje w współtworzeniu doświadczeń https://youtu.be/N5Y2E055zFQ

Having an opinion vs. becoming an opinion - our intentions in co-creating our experiences https://youtu.be/CCSmtw1r_w0

"Podnoszenie wibracji" czy wplątanie w cykl inkarnacji? - Urzeczywistnianie siebie - lustro emocji https://youtu.be/UhTPZQt8GT4

Raising vibrations or self-realization? - How emotions help us to free from the incarnation cycle https://youtu.be/aEAcPGw5Yvg

Jak wybrać dobrego specjalistę pracującego z energią https://youtu.be/nB6yk7pYNNA

How to pick a good specialist - energy worker https://youtu.be/obm2a6ILYyA


Pułapki pozytywnego myślenia i prawa przyciąganiam https://youtu.be/BnFPSAdRZ-E

Traps of positive thinking and the law of attraction https://youtu.be/4XUA2-eDakc

Harmonia w chaosie - ABC medytacji i koncentracji https://youtu.be/NbVN41Lv44I

Harmony in chaos - ABC's of meditation and concentration https://youtu.be/rOESfp_eM-s

Uzależnienia, czyli pasażer na gapę https://youtu.be/kacc3hY-0Fs

The Torment of Addictions, Going at it alone and the Myth of the Dark Passenger https://youtu.be/L-CQOeAEaD8


Emocje w praktykach duchowych - harmonizowanie trudnych uczuć https://youtu.be/1gI9-HZmc4s

How to navigate through the challenging emotions in any spiritual practice https://youtu.be/TsWY88hgKE8

Panic, fear - my way of dealing with it https://youtu.be/KapR0Ex0iZM

Mój sposób na panikę i strach https://youtu.be/fep6PE-SMpU

Quick access to your life mission - life purpose https://youtu.be/_I8MRUaSp1o

Szybki dostęp do swojej misji życiowej i wymarzonego stylu życia https://youtu.be/LB5h4hyfvuQ

Medytować czy nie, czemu nie w każdej grupie, o depresji i smogu elektromagnetycznym https://youtu.be/ywRpCzxGfBE

What's wrong with a global meditation? Meditate or not - Depression and electromagnetic smog https://youtu.be/-h0E6Z-VIfc

Panic attack? Pain in the chest? - tap your thymus https://youtu.be/1UQWe4RLo_k

How to find out the truth - Decision-making - Moments of transitions https://youtu.be/LeIHOYt0Qnc

Core beliefs - how to trace them & how to work with them https://youtu.be/6634Dlnh7xo

First guided meditation https://youtu.be/kDRsgp4RjQ0

Before you conclude you suffer from depression, consider this … https://youtu.be/A8fUtt2_eTc

Depresja czy dołek https://youtu.be/vxmsQHPlA6kNo comments:

Post a Comment

About books ~ Author meetings ~ Interviews

  When you see more than what reality shows - author meeting and art exhibition in Heidelberg The biggest challenges for an artist living ab...