Świadome Śnienie ~ Lucid Dreaming ~ Symbolika, Jak śnić, interpretować sny, śnienie na jawie, czyli wszystko o śnieniu

 Tematycznie filmiki o śnieniu, snach ... 


ŚNIENIE ~ LUCID DREAMING ~ PARANORMAL STORIES

Klątwy, których nie wolno ruszać, pogaduchy w pozycjach: samomasaż, rozciąganie, codzienna praktyka https://youtu.be/rHnrA1Ltc00

Curses you're not supposed to touch, philosophy of pleasure, self-massage & stretching = all in one https://youtu.be/1Spf7hDtCsQ


Zakazane tematy - Jak interpretować sny i jak się mają do rzeczywistości - Efekt AHA o "Adwokacie" https://youtu.be/6cd5CrqPdUcOddemonizowanie demonów, jak się chronić i kto się znów dał nabrać?

https://youtu.be/Oh-VmRkZA7I

Un-demonizing demons - psychologically or esoterically https://youtu.be/F28eZ6C2akA

Gdzie się nauczyć śnienia, monopol na autorytet, przekonywać czy nie, koniec z byciem broszką na... https://youtu.be/10z1LPWq4mc


To all my friends, hear this please! - How to learn lucid dreaming, to influence or not & subtleness https://youtu.be/t6sxRhx9ROo


Clas Svahn about/o UFOs, creatures - o istotach, and investigating the truth/ i o dociekaniu prawdy https://youtu.be/oNScGMmdMsw


Kod aktywujący życzenie i jaki będzie 2021 https://youtu.be/Nr_hUQNVkZQ

Activate your wish & what awaits us in 2021 https://youtu.be/AzlF_X8_bGc

O czym śnicie, gdzie chodzicie w nocy, sen o Billu Gates i formułowanie życzeń

https://youtu.be/XvYsqokh8E4


What are you dreaming about? Where are you going at night? Dream about Bill Gates https://youtu.be/Obh3-vVfeRw

Rytuał ochronny - opis do obrazu i rysunku - jak użyć - skąd ściągnąć zdjęcie

https://youtu.be/Nio7MyOlzBw


Protection Ritual - the description of the painting and drawing - how to use it - where to download https://youtu.be/f6sS88YMz_I


Apokalipsa, dni ciemności i jarmark cudów https://youtu.be/t_QDAAmIy8I

Apocalypse, three days of darkness and a fair of wonders https://youtu.be/XG7hv9hbTT0


Fragmentacja duszy, kradzieże cząstek duszy, talentów – przyczyny, symptomy i remedia https://youtu.be/YGknbxqm50k


Soul fragmentation - stealing talents and soul particles: reasons, symptoms, and remedies https://youtu.be/4jig_dIs6YU


Narzedzia takie jak Tarot - Rozwijają intuicję czy szkodzą? - Na co uważać

https://youtu.be/QvSIvMa-s88


Tarot and other tools developing our intuition - What to be cautious about

https://youtu.be/AYjWCE574Y4


Typy snów, interpretacje


Dwa apokaliptyczne sny 08.2020 Dwa apokaliptyczne sny 2020 - O czym śnimy? - Deja Vu https://youtu.be/ua3dDfoxnSc


Two apocalyptic dreams 2020 - What do we dream about? https://youtu.be/aYVlJJVrh2M


Wakacje wakacjami, ale.. Ostrzeżenie: Wiry w Hadze, ostrożność podróżowania i ciemna strona mistrzów https://youtu.be/rfEpxdXR_rw


Warning: dangerous waters in the Hague, safety while traveling, shadow of masters, or leaders https://youtu.be/DAY7YfcIk6Q


Legendy o Babaji - himalajskim mistrzu - osobiste odczucia o tej postaci

https://youtu.be/X449oh4S6UM


Legends about Babaji - Himalayan Master - personal thoughts about him

https://youtu.be/GqtWA5OlpGk

Apokaliptyczny sen o Covid19


Sen o Billu Gates i jak formułować życzenia


Co sie dzieje z dusza sambójcy - przypadłości fizyczno - mentalne, jak je podejść https://youtu.be/LraWRqpVioA

What Happens to the Soul of Someone Who Dies By Suicide? - Meaning of mental and physical challenges https://youtu.be/QiDhhOGGBw4

Amulety a talizmany - co i jak wybrac - Runy: skrypty, bindruny, magia, alfabet

https://youtu.be/CNeuF8QH3ok


Amulets and Talismans - how to choose - Runes: Scripts, Bindrunes, magic, alphabet https://youtu.be/EGjGUNbRhhQ


A journey of your soul - Where to go after death and why not towards the light

https://youtu.be/KLvoW1631vM


Wedrówka dusz - Gdzie iść po śmierci i czemu nie do swiatła?

https://youtu.be/3bGJiyWooSM


Jak rozpoznać czy mieliście kontakt z istotami pozaziemskimi oraz pozbywanie się chipow https://youtu.be/kigThks1cV4


How to check if you had extraterrestrial contact and how to remove chips

https://youtu.be/LWpMEiBUa84

Klątwy starożytnego Egiptu ich siła w relacji ze współczesnym złożyczeniem

https://youtu.be/K2qFrDJ703k


Ancient Egypt Curses - their strength and components in relation to wishing harm nowadays

https://youtu.be/WvZ5KV7D0HM

Prawo przyczyny i skutku - nieporozumienia - karma czy nie, ale na pewno niedokończony proces https://youtu.be/v5H97T28YVk


Misunderstood aspects of the Law: Cause and Effect - Karma or not but definitely unfinished process https://youtu.be/m4hEHshV0vc


Klątwy - rodzaje - jak rozpoznać czy została rzucona klątwa i jak ją zdjąć

https://youtu.be/d8p3y3kKmrc


Curses How to know if someone is cursed & How to take it off

https://youtu.be/7mrRpCuq1yA


Lilit w moich książkach - Kreacja rzeczywistości poprzez pisanie i śnienie na jawie https://youtu.be/GtbKskwBeKM


Świadome śnienie - lucid dreaming, typy snów, interpretacja

https://youtu.be/l4NUJN8KEY4

Types of dreams - How to dream lucidly https://youtu.be/p06JppLowGk


Śniąca II - Wątpliwe promienie słońca - rozdział 1 i 2 https://youtu.be/ZqeusDcmf28

Oracle II Chapter 1 & 2 https://youtu.be/ONGkrUdOqR8

Dream about Corona https://youtu.be/bc5mfTOf8rs


Apokaliptyczny sen o akcji "Zostan w domu" i o koronie https://youtu.be/Fi9sbtnb7no

Apocalyptic dream about "stay at home" https://youtu.be/PuakGxNMpwY


Joanna Pilatowicz - po polsku https://youtu.be/TtLL488fsoI

A little Introduction to Videos for Creative Minds and a bit about me

https://youtu.be/ghgE2NIINlo


No comments:

Post a Comment

About books ~ Author meetings ~ Interviews

  When you see more than what reality shows - author meeting and art exhibition in Heidelberg The biggest challenges for an artist living ab...